Numărul alegătorilor înscriși pe listele electorale în funcție de județ

În Februarie 2018, numărul total al alegătorilor înscriși pe listele electorale cu reședința în România era de 18.268.658 (http://www.roaep.ro/)