Alegători înscriși pe listele electorale

Numărul alegătorilor înscriși pe listele electorale în funcție de județ

În Februarie 2018, numărul total al alegătorilor înscriși pe listele electorale cu reședința în România era de 18.268.658 (http://www.roaep.ro/)