Servicii de consultanță pentru monitorizare și evaluare

Monitorizarea și evaluarea impactului proiectelor / politicilor, dincolo de a fi necesare, sunt extrem de importante fie în ceea ce privește ajustarea activităților și / sau a investițiilor în cadrul proiectelor / politicilor pentru a răspunde mai bine nevoilor și obiectivelor, fie pentru a arăta diferența realizată în cadrul proiectelor / politicilor, rezultatele și impactul de termen lung.

Toate proiectele / politicile necesită cel puțin 3 valuri de sondaje de monitorizare și evaluare: una ca bază pentru cunoașterea situației inițiale t0; a doua ca evaluare intermediară pentru a monitoriza și evalua progresul și a treia la sfârșitul implementării proiectului / politicii pentru a arăta rezultatele și impactul proiectului / politicii realizate în comunitățile țintă.

CURS are o tradiție îndelungată în efectuarea de studii de evaluare și monitorizare a impactului, iar unele sunt prezentate mai jos:

  • 2014-2016 – Evaluarea la mijlocul proiectului și evaluarea finală pentru proiectul Controlul Integrat al poluării cu nutrienţi; Beneficiar: Unitatea de management a proiectului – Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor și The World Bank;
  • 2016 – Evaluarea impactului unor beneficii de asistenţă socială asupra reducerii sărăciei severe în România – venitul minim garantat; Beneficiar: INCSMPS;
  • 2016 – Evaluarea impactului riscului de dezastre la nivel naţional (RO-RISK); Beneficiar: Institutul de sociologie al Academiei;
  • 2014-2015 – Evaluarea efectelor măsurilor active asupra reducerii şomajului şi creşterii ocupării; Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
  • 2012 – Evaluarea la mijlocul proiectului pentru proiectul “Controlul Integrat al poluării cu nutrienţi”; Beneficiar: Unitatea de management a proiectului – Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor și The World Bank;
  • 2011 – EPE-SER – Evaluarea la final de proiect pentru componenta de regenerare socio-economică în cadrul proiectului „Monitorizarea şi evaluarea impactului social”; Beneficiar: Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere -ARDDZI prin The World Bank.