Cele mai multe dintre studiile CURS au fost bazate pe cercetări cantitative realizate pe eșantioane reprezentative la nivel național, regional și local, în unele cazuri mărimea eșantioanelor ajungând la 35000 și 37000 respondenți. Astfel, CURS a realizat studii de referință, unice în ceea ce privește volumul datelor și complexitatea metodologică, cum sunt “Atlasul Social al României”, „Relațiile Interetnice în România”, “Evaluarea schimbărilor sociale produse în România după 1989”,”Evaluarea impactului mediei asupra comportamentului electoral”, ” Studii de impact social al închiderii minelor”, ” Evaluarea impactului Programului de control integrat al poluării apei și solului cu nitrați” etc. Rezultatele unor astfel de cercetări au fost publicate, parțial în numere speciale din revistele Sociologie Românească, Jurnalul Național, volumul “Ethnic Relations in Romania”, articole în volume de specialitate și pe site-urile Beneficiarilor.

Studiile CURS sunt bazate, de asemenea pe o bogată experiență în cercetări calitative, cu precădere focus-grupuri, interviuri aprofundate, dar și studii de caz, tehnica Delphi, biografii sociale, scala Bogardus etc.

Dincolo de relevanța performanței științifice și aplicative a cercetărilor realizate de CURS pe teme sociale importante precum sărăcia, discriminarea socială și etnică, dezvoltarea zonală și regională, migrația forței de muncă în străinătate etc, o performanță deosebită a fost obținută în realizarea sondajelor politice și mai ales a sondajelor la urne, CURS fiind institutul care a realizat cele mai multe Exit-poll-uri și a publicat cele mai apropiate estimări al rezultatelor obținute la urne.