Scurt istoric

Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS s-a constituit prin unificarea resurselor umane și profesionale existente anterior în cadrul Laboratorului de Sociologie Urbană al Capitalei și în Laboratorul de Studii și Cercetări Sociologice al IPCT (Institutul de Proiectări pentru Construcții Tipizate).

 • 1969 - 1976

  Laboratorul de Sociologie Urbană și Regională al Capitalei a fost înființat în 1969 beneficiind ulterior, începând din 1970 și de o parte dintre primii absolvenți ai Facultății de Sociologie, când sociologia a renăscut în România după al Doilea Război Mondial. Au fost efectuate cercetări sociologice privind structura socio-demografică a populației din București, patrimoniul cultural, migrația forței de muncă în diverse sectoare economice din București și funcția regională a orașului. Deși rapoartele de cercetare nu au fost ca atare publicate, anumite articole științifice semnate de antropologul Paul Caravia, psihologii Liviu Damian și Cezarina Nicolau, sociologii Dorel Abraham, Ana Bălașa, Lucian Tobă, Sorin Rădulescu, Trăilă Cernescu și economiștii Gheorghe Kepes, Florica Dumitru au apărut în Buletinul Informativ al Primăriei, revistele Viitorul Social, Arhitectura etc. și servesc drept mărturie.

 • 1976 - 1989

  Laboratorul de Studii și Cercetări Sociologice IPCT s-a bazat pe aceeași structură înființată în 1969, redenumită, parțial, datorită necesității de a îmbunătăți calitatea locuințelor și, parțial, din cauza nevoii de a atenua vizibilitatea nedorită din punct de vedere politic a fostei instituții. Misiunea acestei noi instituții a fost să fundamenteze științific adaptarea proiectelor de construcții în domeniul locuințelor, a obiectivelor industriale și culturale la nevoile și aspirațiile populației. Prin urmare, principalele cercetări efectuate au vizat sociologia locuirii și sociologia industrială. Rapoartele privind calitatea condițiilor de trai, migrația forței de muncă, previziunile privind nevoile sociale de locuințe, urbanizarea și psiho-sociologia locuirii au fost publicate de Dorel Abraham, Mihai Macavescu, Sandu Dumitru, Trăilă Cernescu, Cornel Cârțînă, Vladimir Crețoiu, Lucia Tobă, Ana Bălașa, Victoria Bărbuță, Mihai Milca, Vladimir Tismăneanu, Radu Ioanid, Marilena Lunca, Georgeta Gheorghe, Gheorghe Alecu, Alexandru Florian, Cătălin Mamali, Mircea Kivu, Anca Ialomițeanu, Ecaterina Springer, Alin Teodorescu, Dorina Turcu în revistele Viitorului Social, Contemporanul și Arhitectura. Mai mult, volumul "Introducere în Sociologie Urbană", Ed. Științifică, 1991, autor Dorel Abraham are la bază și această experiență.

 • 1990 - prezent

  Centrul de Centre pentru Sociologie Urbană și Regională –CURS, mai întâi o structură independentă în cadrul IPCT, din 1990 până în 1996, apoi societate pe acțiuni între anii 1996 și 2007, când devine societate cu răspundere limitată, CURS a efectuat în ultimii 29 de ani sute de studii, cercetări și sondaje de opinie comandate de agenții guvernamentale, organizații internaționale, ministere, ambasade, companii locale sau multinaționale, partide politice, mass-media etc.
  Domeniile de cercetare și metodologia utilizată au fost foarte diverse, fiind axate pe 4 direcții principale de cercetare:
  • Sondaje de opinie publică, pe o varietate de teme, sociale, politice, culturale, economice etc.
  • Dezvoltare comunitară (urbană și regională) și instituțională.
  • Cercetări de marketing, audiență, publicitate.
  • Studii de impact.